MENY

Extra årsmöte 6 september kl 18.30

Eftersom ekonomin inte var helt klar vid årsmötet i maj kallar styrelsen till möte för att behandla § 7-9 i dagordningen. Mötet hålls den 6 september kl 18.30 i klubbstugan på Tunet.

 


Dagordning


§ 7.                Resultat och balansräkning för det gångna räkenskapsåret

§ 8.                Revisorernas berättelse
§ 9.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Bookmark and Share

Webdoc CMS