MENY

Om dispenser med kommentarer

Bandyvänner!

Nu är den 27:e Borlänge Bandy Cup spelad. För er information har vi längst ner på denna sida lagt in de kommentarer från ledarhåll som vi fått angående vårt beslut att spela Cupen utan dispenser.

Vi återkommer till frågan i vår utvärdering som snart sänds till deltagande klubbar.

/Hans Grandin,
ordförande 


Tidigare år har vi på olika vis medgett åldersdispenser för fler eller färre överåriga spelare. I inbjudan har då också framgått att tävlingsledningen har den grannlaga rätten att ta spelare av banan då överåriga spelare är dominerande. Tyvärr har vi också tvingats göra detta vid flera tillfällen.


Våra tävlingsledarna har ibland utsatts för påtryckningar från ledare i motstaåndarlag om att ta överåriga spelare av banan.

Vi den utvärdering som gjordes efter förra årets cup var det var ett mycket tydligt önskemål från deltagande föreningar om att inga dispenser skulle beviljas. Vi tog därför tidigt ett beslut om att i år bara bevilja åldersdispens för tjejer.

Det framgick tydligt i den inbjudan som gick ut i juni. Därefter har klubbar uttryckt nöjdhet med vårt beslut men vi har också haft föreningar som valt att avstå från att delta i årets cup på grund av att inga dispenser kommer att beviljas. I år kommer därför några lag till spel med grabbar födda 2003. 


Under hösten har sammanlagt 4 dispensansökningar kommit. Vi har valt att behandla dessa enligt inbjudan, dvs. vi har inte beviljat några dispenser.


Tävlingsledningen kommer även i år att utvärdera cupen och också ta upp frågan om hur vårt beslut i dispensfrågan har uppfattats av deltagande lag.


Vi har också klargjort att överåriga spelare är hjärtligt välkomna till Borlänge för att känna på cupstämningen, supporta sitt lag och delta i andra aktiviteter som står till buds för lagen mellan matcherna. Vi hoppas givetvis att lagen utnyttjar detta, inte minst för att skola in blivande ledare, domare och bandysupporters.


Vi är alla bandyvänner och vi skall bli fler!


Med bandyhälsningar

Bill-Arne Andersson/Hans Grandin
Cupgeneral / Ordförande Borlänge Bandy

Om du vill kommunicera i denna fråga når du oss via mail på bill.arne.andersson@telia.com eller hans.grandin@borlangebandy.se

Kalender

Webdoc CMS